Uitvaartverzorging Jouke Hoekstra heeft tevens een samenwerkingsverband met:

Uitvaartvereniging ‘De Laatste Eer’ te Sumar

Uitvaartvereniging ‘De Wilp e.o.’ te De Wilp (Groningen)

Uitvaartvereniging ‘Noordbergum e.o.’ te Noardburgum

Uitvaartvereniging ‘Trijnwouden’ te Oentsjerk e.o.

Uitvaartvereniging ‘De Laatste Eer’ te Ternaard

Uitvaartvereniging ‘De Laatste Eer’ te Eastermar

Uitvaartvereniging ‘Helpt Elkander’ te Ryptsjerk

Uitvaartvereniging ‘Eendracht’ te Burgum