Namens mijn vrouw, schoonzus en zwager wil ik je graag onze dank en waardering overbrengen voor de integere wijze waarop je de uitvaart van onze mem hebt geregeld en begeleid. Je opstelling, werkwijze en uitvoering rondom de uitvaart van mem zijn door ons als zeer prettig ervaren.

Heerenveen, juni 2015

De familie heeft de hele week jouw bijstand enorm op prijs gesteld en dat maakt mede dat we ook met een heel goed gevoel terug kijken op de afgelopen dagen. Nogmaals dank daarvoor.

Je hebt een bijzonder vak en treft mensen in een hele heftige en kwetsbare dagen van hun leven. Het is een kunst om dan als ‘gast’ wel de juiste toon te raken en de mensen in dat onvermijdelijke definitieve afscheid te begeleiden. Voor ons heel waardevol.

Nogmaals dank

Aldtsjerk, juni 2015

Wij hebben als familie op een heel bijzondere wijze afscheid kunnen nemen van mijn man, onze heit, pake en âlde pake mede dankzij Jouke. Voorafgaand aan het overlijden van onze heit had hij zelf al contact met Jouke. Warm, belangstellend, nuchter en no-nonsens.

Jouke haalde voor onze vader het taboe weg van alles wat met doodgaan te maken heeft. Ook na het overlijden, in de week van het afscheid zelf, heeft Jouke ons met raad en daad bijgestaan op een wijze die zo zuiver, puur en echt was.

Zichtbaar waar nodig, voorzien van advies en ervaring daar waar gewenst maar ook ruimte gevend op het moment dat wij dat nodig hadden. Zijn drang tot perfectie maar steeds de menselijke maat in het oog houdend maakte dat hij voor ons de juiste man op de juiste plaats was. Ook tijdens de uitvaart zelf: alles volgens het boekje maar ook hier weer alles in het perspectief van het mens-zijn.

Jouke Hoekstra dank je wel voor alles wat je hebt gedaan voor ons: véél meer dan jezelf beseft in al je bescheidenheid. Nogmaals zonder jou was het afscheid niet geworden dat wat het nu mocht zijn: daarvoor ons diepe respect en dank.

Maart 2015

Familie van der Meer, Kollumerzwaag

Troch dy Jouke begryp ik no wêrom minsken dit soarte wurk dogge… Dyn betrokkenheid, each foar detail, goede en hurde wurk levere ús in begraffenis op dy wy nea wer ferjitte, want do hearst ek yn de herinneringen as wy wer werom tinke oan dizze dei. De begraffenis wie moai, sa as wy it foar eagen hienen. En dit haw wy foar in grut deel te tanken oan dynprofessionele, mar dochs iepen hâlding tsjinoer ús. Sommige minsken kieze hun fak en sommige fakken kieze dy.

Oentsjerk, augustus 2014

Terugkijkend op vorige week wil ik je nog hartelijk bedanken voor de goede samenwerking. De manier waarop je er voor ons was… geweldig!! Wens je heel veel moed en kracht toe bij je werk.

Oentsjerk, maart 2014

Bij deze nogmaals onze dank voor jouw zeer kundige en persoonlijke benadering van de uitvaart van heit.

Holwerd, oktober 2013

Bij deze nogmaals onze dank voor jouw zeer kundige en persoonlijke benadering van de uitvaart van heit.

Holwerd, oktober 2013

We zijn zeer tevreden over de uitvaart. U gaf ons de ondersteuning die we nodig hadden, maar ook alle vrijheid. We willen je bedanken voor het fijne contact wat we met jullie hebben gehad, na het overlijden van ús [skoan]mem en beppe. Het is voor ons voor ons van waardevolle betekenis geweest.

Burgum, juni 2013

We zijn zeer tevreden over de uitvaart. U gaf ons de ondersteuning die we nodig hadden, maar ook alle vrijheid om onze persoonlijke keuzes te maken. Het is gegaan zoals we het graag wilden. Onze dank daarvoor. We kunnen Jouke Hoekstra Uitvaartverzorging van harte aanbevelen.

Mûnein, mei 2013

Negen maanden geleden heb je de uitvaart van ons heit volledig begeleid en daarmee heb je ons toen zoveel uit handen genomen. Us mem was zo blij met alles wat je toen hebt geregeld en de nazorg die je hebt geboden. Nu moesten we plotseling ook afscheid nemen van ús mem. Wederom konden wij als kinderen op jouw rekenen en heb je de uitvaart geregeld zoals ús mem het graag had gewild. Jouke, ook nu heb je ervoor gezorgd dat alles perfect is verlopen, tot in detail en dat betekent veel voor ons als nabestaanden. Nu kunnen we op een prachtig verzorgde uitvaart terug kijken.

Oentsjerk, mei 2013

Juster wie de wrâld moai belein mei in tekken fan wite snie. Juster ek hawwe wy ús leave heit begroeven. It wie in moaie tsjinst en begraffenis wêr’t wy mei ynmoed en rêst op werom sjen kinne. Tank foar jimme stipe en meilibjen ôfrûne wike. Dat hat tige goed dien.

Eastermar, desimber 2012

Wij willen jou bedanken voor alles wat je voor ons gedaan hebt na het overlijden van onze mem. Wij hebben het ervaren als een warme deken in tijde van verdriet en kou.

Hurdegaryp, december 2012

Wij willen je graag zeggen dat we geen betere keus hadden kunnen maken. We kunnen zeggen dat je een grote steun bent in de moeilijke tijd en dat je alles perfect regelt voor de nabestaanden. Kan gewoon niet beter.’

Beetsterzwaag, november 2012