Livestream afscheid Gjalt van der Woude
Aanvang plechtigheid om 14:15 uur
(livestream begint om 13:30 uur)
 
 
 
Klik hier voor de livestream